top of page

Duurzaam Beleggen: Is dat altijd wel duurzaam?De populariteit van duurzaam beleggen is ongezien. Zo krijg ik vanuit de @slimsparen community heel vaak de vraag hoe mensen duurzaam kunnen beleggen. Graag breng ik enkele aandachtspunten bij duurzaam beleggen en finaal mijn persoonlijke visie.


Beleggers zoeken naar manieren om hun geld te laten renderen zonder schade toe te brengen aan de planeet of de maatschappij. Maar is duurzaam beleggen echt zo duurzaam als het lijkt? Duurzaam beleggen, ook wel bekend als ethisch, groen of sociaal verantwoord beleggen, richt zich op het investeren in bedrijven of fondsen (of ETF’s) die streven naar positieve sociale en milieueffecten, naast financiële winst. 


Dit klinkt veelbelovend, maar er zijn enkele nuances die niet over het hoofd mogen worden gezien.


ESG SCORES


Een van de belangrijkste kwesties bij duurzaam beleggen is de definitie van 'duurzaamheid' zelf. Wat voor de ene belegger duurzaam lijkt, kan voor de andere misschien niet voldoende zijn. Er zijn verschillende criteria en standaarden die worden gebruikt om duurzame beleggingen te identificeren, zoals de Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. 


De ESG-scores die gebruikt worden om de duurzaamheid van fondsen te vergelijken hebben hun grote nadelen. Zo leveren de scores maar een beperkt inzicht: ze houden rekening met incidenten bij bedrijven uit het verleden, hun CO2 voetafdruk en maken de vergelijkbaarheid tussen branchegenoten mogelijk. De scores kijken enkel op basis van een momentopname naar de toekomst. Zo kunnen die scores makkelijk en voornamelijk ook vrij snel veranderen. En als belegger pas je niet continue je portefeuille aan op deze scores. 


GREENWASHING


Een ander aspect om in gedachten te houden is het zogenaamde 'greenwashing'. Dit is wanneer een bedrijf of fonds ten onrechte beweert duurzaam te zijn om zo investeerders aan te trekken, terwijl het in werkelijkheid weinig doet om de impact op het milieu of de maatschappij te verminderen. Het is dus van cruciaal belang voor beleggers om grondig onderzoek te doen naar de praktijken van de bedrijven waarin ze investeren, om er zeker van te zijn dat ze daadwerkelijk voldoen aan de duurzaamheidsnormen die ze beloven.


DUURZAME SECTOREN?


Bovendien is er de vraag of beleggen in bepaalde sectoren überhaupt wel duurzaam kan zijn. Bijvoorbeeld, sommige beleggers vermijden investeringen in fossiele brandstoffen vanwege hun aanzienlijke bijdrage aan klimaatverandering. Echter, zelfs binnen sectoren die als duurzaam worden beschouwd, zoals hernieuwbare energie, kunnen er nog steeds uitdagingen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld de winning van grondstoffen of de arbeidsomstandigheden.


HELP JE ALS BELEGGER DOOR DUURZAAM TE INVESTEREN DE DUURZAAMHEID?


Een andere zorg is de mate waarin duurzaam beleggen daadwerkelijk impact heeft. Hoewel het kiezen van duurzame investeringen zeker een positief signaal afgeeft aan de markt en kan bijdragen aan het stimuleren van veranderingen binnen bedrijven, is het soms moeilijk om de concrete impact te meten. Het is dan ook belangrijk voor beleggers om realistische verwachtingen te hebben over de resultaten van hun investeringen op het gebied van duurzaamheid.


HET FINALE EFFECT


Ondanks deze uitdagingen is duurzaam beleggen zeker een stap in de goede richting. Het dwingt bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op het milieu en de maatschappij, en moedigt hen aan om duurzame praktijken te omarmen. Bovendien biedt het beleggers de mogelijkheid om hun geld te laten renderen op een manier die in lijn is met hun persoonlijke waarden en overtuigingen.

MIJN PERSOONLIJKE VISIE


In conclusie, duurzaam beleggen is niet altijd even duurzaam als het op het eerste gezicht lijkt. 

Net zoals de scores die we in de supermarkt op onze voeding tegenkomen is het ESG verhaal een verhaal van veel gelobby. 


De grote valkuil als duurzame belegger is dat je op zoek gaat naar uitsluitend erkende duurzame financiële producten. Aangezien dat duurzaam beleggen zo populair is doen vele mensen dit waardoor de prijs van deze beleggersproducten (door vraag en aanbod) vaak hoger zal staan dan ‘minder’ duurzame alternatieven. Ik denk dat de hype van het duurzaam beleggen noodzakelijk is om bedrijven bewust te maken van het belang van hun duurzaam beleid. Maar ik ben ervan overtuigd dat op termijn elk bedrijf duurzaam zal moeten worden om te kunnen overleven. En dat het expliciet duurzaam beleggen dus een prijsrisico met zich meedraagt.

Probeer je aankopen dus niet enkel op ESG te baseren maar ga op zoek naar fundamenteel kwalitatieve beleggersproducten.


Schrijf je in in mijn cursus voor meer informatie hoe je de juiste selecties maakt.


413 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page